Het sick building syndroom zorgt voor productiviteitsverlies werknemers

Het sick building syndroom zorgt voor productiviteitsverlies werknemers

Het sick building syndroom zijn een aantal gezondheidsklachten die worden veroorzaakt door de slechte kwaliteit van de lucht in het gebouw. Zowel werkgevers als werknemers kunnen zelf al veel doen om de kwaliteit van de lucht in het gebouw te verbeteren.

Het sick building syndroom kan leiden tot een aantal gezondheidsklachten als hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid, gebrek aan concentratie, droge ogen, droge huid en een gevoel van duizeligheid. Een benauwde lucht in een gebouw kan leiden tot aantoonbare productiviteitsverlies en verergert allergieën en astma.

Gebrek aan ventilatie of een vervuild ventilatiesysteem is een van de boosdoeners in gebouwen. Andere oorzaken zijn chemische stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen, vloerbedekking en verf. Wanneer de lucht binnen te droog of juist te vochtig is, kan dit effect hebben op je welzijn. Luchtvochtigheid die niet volstaat bevordert de groei van bacteriën, schimmels en virussen.

Gebouwen die gebruik maken van systemen voor luchtbehandeling hebben doorgaans een slechtere luchtkwaliteit. Dit komt omdat deze systemen vaak niet goed worden geïnstalleerd en/of onderhouden. De meeste klachten over het binnenklimaat blijken voor te komen in moderne, goed geïsoleerde gebouwen waar geen ramen geopend kunnen worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 1/3e van de kantoorgebouwen symptomen van het sick building syndroom voorkomen.

Volgens onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse onderzoekster dr. ir. Philomena Bluyssen van TNO kan een slecht binnenklimaat een bedrijf een productiviteitsverlies opleveren van 3.600 euro per werknemer per jaar. Een goede reden om te investeren in betere luchtkwaliteit, vindt Bluyssen.

Ondanks dat er richtlijnen zijn opgesteld voor een beter binnenklimaat, helpt het enorm wanneer werknemers zelf de luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld een raam open te zetten. Goed en regelmatig ventileren kan de meeste klachten verhelpen.

Of jouw kantoorgebouw ook last heeft van het sick building syndroom is lastig te zeggen. Hiervoor is de inzet van een gespecialiseerd bedrijf nodig. De symptomen die voorkomen zijn namelijk niet altijd te wijten aan het sick building syndroom. Mensen die veel werkstress ervaren, blijken ook dezelfde symptomen te hebben. Daarom zijn zowel een goed binnenklimaat als een goed sociaal klimaat erg belangrijk voor de productiviteit en het welzijn van de werknemer.

ITN-Beter-klimaatv1