ITN Assen werkzaam bij MFA Assen-Oost

ITN Assen heeft heugelijk nieuws voor Assen en omgeving. De nieuwe multifunctionele accommodatie ( MFA ) in Assen-Oost zijn straks vijf partijen samen gehuisvest. In het gebouw komen twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin.De ambitie is om de organisaties binnen het MFA hun eigen identiteit te laten behouden en tegelijkertijd volop mogelijkheden voor ontmoeting genereren. Eind 2015 moet de accommodatie gereed zijn.
mfa assen oost impressie mfa assen oost luchtfoto