Leerprestaties studenten beter door goede luchtkwaliteit

Studenten presteren beter door een goede luchtkwaliteit

Diverse onderzoeken tonen aan dat een goede luchtkwaliteit binnen een gebouw de leerprestaties tot 23% doet verbeteren en het ziekteverzuim tot 25% doet afnemen. 

Wanneer prestaties van het binnenmilieu verbeteren, verbeteren ook de resultaten van de leerlingen. Hangt het dan ook deels af van het schoolgebouw hoe je presteert, op welk niveau je terecht komt en welke baan je uiteindelijk krijgt? Jazeker! Verse lucht met een laag C02-gehalte is goed voor de concentratie van studenten en dit resulteert weer in betere cijfers. Dit alles zou al genoeg reden moeten zijn voor scholen om het binnenklimaat zo optimaal mogelijk te maken.

De gemeente Amsterdam gaat daarom in 2016 bij 330 scholen het binnenklimaat in kaart brengen.
Door wekelijks te monitoren in een schoolgebouw wordt inzicht verkregen in de luchtkwaliteit per schoolgebouw. Wanneer blijkt dat de luchtkwaliteit niet aansluit op de eisen, zal in een volgende fase de ventilatie waar nodig verbeterd worden. Niet alleen de gemeente Amsterdam is hier mee bezig. De overheid heeft in 2015 gesteld dat alle scholen een advies op maat van de GGD hebben gekregen over ventilatie.

Of jouw schoolgebouw over een goed binnenklimaat beschikt kunnen we zo niet stellen. Hier zal allereerst onderzoek naar gedaan moeten worden. Wanneer wij bezig gaan om de luchtkwaliteit te verbeteren gaan wij niet alleen uit van de algemene uitgangspunten en voorschriften. Elk gebouw is anders, vandaar dat wij bij de installatie altijd rekening houden met het gebouw en de wensen van de gebruiker.

Studieresultaten slechter door slecht binnenklimaat Ventilatie scholen functioneert niet

Zie het artikel: Bron: http://www.co2indicator.nl/documentatie/Leerprestaties.pdf
Krantenartikel: AD, jaargang 167, nummer 77