Corona maatregelen ITN

ITN neemt strikte maatregelen voor een veilige werkomgeving.

Protocol vanaf 24 maart:

Voor onze particuliere klanten geldt dat wij alleen acute werkzaamheden verrichten. Denk hierbij aan storingen die niet kunnen wachten. Niet-acute werkzaamheden worden voorlopig uitgesteld. 

Het werk bij onze zakelijke klanten gaat door indien de werkomstandigheden veilig zijn en niet in strijd met de voorschriften van de overheid. Om dit goed te doen, hebben wij een risicobeoordeling gedaan en een RI&E opgesteld. Deze wordt dagelijks geactualiseerd aan de hand van de meest actuele informatie van het RIVM en vormt het uitgangspunt voor de instructies die wij onze collega’s meegeven. In hoofdlijnen zijn deze als volgt: 

 • Onze collega’s schudden geen handen en bewaren tenminste 1,5 meter afstand  
 • Onze collega’s volgen de hygiëne-maatregelen van het RIVM 
 • Onze collega’s nemen geen eten en drinken aan 
 • Onze collega’s blijven thuis bij (milde) verkoudheidsklachten
 • Onze collega’s blijven thuis wanneer een huisgenoot ziek is
 • Wij voeren alleen acute werkzaamheden uit bij particulieren thuis en volgen hierbij een aangepast protocol dat wij vooraf telefonisch met u bespreken. 
 • Wij voeren alleen acute werkzaamheden uit in specifieke hoog-risico-omgevingen. Vooraf wordt het protocol met de opdrachtgever besproken.  
 • Vergaderingen stellen we uit of doen we digitaal. Indien bij elkaar komen strikt noodzakelijk is, doen we dat met niet meer dan 10 personen en behouden we altijd 1,5 meter afstand. 
 • Onze collega’s respecteren de protocollen van onze opdrachtgevers, mits deze niet in strijd zijn met de richtlijnen van het RIVM.  
 • Onze collega’s op kantoor werken zoveel mogelijk thuis, of op gepaste afstand van elkaar. 
 • Werkbonnen worden niet meer ondertekend op het touchscreen van onze monteurs. Er wordt gevraagd naar de naam van de klant die de technicus dan zelf zal noteren. 

 Veilig verder 

ITN volgt de actuele ontwikkelingen op de voet en zal dit bericht regelmatig updaten. Ook roepen wij u op om er samen met ons voor te zorgen dat ons werk zoveel mogelijk veilig door kan gaan. We vragen ook om uw begrip wanneer dat niet lukt zoals gepland. Doordat veel locaties nu gesloten zijn of niet in gebruik zijn, geeft de huidige situatie ook de mogelijkheid om nu werkzaamheden bij u uit te voeren die anders bijvoorbeeld in de Corona maatregelen Harwig vakanties gepland stonden. Is dit het geval? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij ITN. Uw vragen en opmerkingen horen wij graag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.Harwig installatietechniek neemt ITN installatietechniek uit Assen over

Emmen/Assen – Harwig Installatietechniek, met het hoofdkantoor in Emmen, neemt het eerder deze maand failliet verklaarde ITN Installatietechniek Assen over. Door de overname is de continuïteit van de dienstverlening van ITN Installatietechniek gewaarborgd.

Harwig gaat deze week in gesprek met de 21 medewerkers van ITN. Het doel is, zo laat de nieuwe eigenaar weten, om zoveel mogelijk personeel in dienst te houden. Harwig Installatietechniek zet het overgrote deel van de activiteiten voort.

De belangrijkste oorzaak dat het misging met ITN Installatietechniek Assen waren tegenvallende resultaten op grote projecten. “Het is voor zowel de medewerkers als de klanten van ITN fijn dat er zo snel mogelijk een doorstart gerealiseerd kon worden. Harwig heeft de beste bieding uitgebracht en gaf aan ook de bereidheid te hebben het grootste deel van de werknemers van ITN een dienstverband aan te bieden”, volgens curator Jeroen Reiziger van Trip Advocaten & Notarissen te Assen.

“ITN Installatietechniek beschikt over bekwame en loyale werknemers met veel kennis op het gebied van klimaattechniek en innovatieve ventilatieconcepten en vult daarmee Harwig Installatietechniek goed aan. Met deze overname versterkt Harwig haar positie in Noordoost Nederland. ITN Assen past goed bij de kernwaarden van ons bedrijf: aanpakken, persoonlijke service- en deskundigheid leveren, afspraken nakomen en hoge kwaliteit leveren”, aldus Bernard Nederhoed, directeur van Harwig Installatietechniek.

Door deze overname groeit Harwig Installatietechniek naar een totaalaantal van ruim 200 personeelsleden.

itn-rijbewijs-be

ITN buitendienst medewerkers allen geslaagd voor rijbewijs B+E

In de afgelopen weken hebben 4 buitendienst medewerkers van ITN Installatietechniek B.V. te Assen een BE rijopleiding gevolgd, en uiteraard zijn de heren allen geslaagd! We vinden het belangrijk dat onze medewerkers veilig en verantwoord hun werk kunnen doen. Een aantal medewerkers was nog niet in het bezit van een E achter B rijbewijs, daarom hebben we met Hendrik Tietema van verkeersschool Succes in Emmen kunnen afspreken dat we deze rijopleiding voor de heren konden organiseren.

Deze 1-daagse rijopleiding hebben zij gevolgd bij Robert en Bastian van Verkeersschool Succes in Emmen. https://www.verkeersschoolsucces.nl/
Na een intest van zo’n 15 minuten in Assen hebben ze een persoonlijke rijtraining gevolgd in Emmen afgestemd op deze intest met, bij alle vier, een BE-rijbewijs tot gevolg.

We wensen de mannen veel veilige kilometers, zowel zakelijk met de aanhangwagen als privé met de caravan. 2 vliegen in 1 klap!

ITN bedrijfsauto

ITN Assen zorgt voor veilige kilometers

Het personeel van ITN heeft in twee delen een rijvaardigheidstraining gekregen bij het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV). Door te investeren in veilige kilometers zorgt ITN installatietechniek voor haar eigen personeel en hun medeweggebruikers.

“Bijzonder leuke en leerzame dag voor ons personeel, het vergroot enorm de bewustwording van het rijden in de bedrijfswagen. Mannen veel veilige kilometers gewenst.”

— Berjohn Brust, Mede-eigenaar bij ITN Installatietechniek Assen

Uit onderzoek blijkt dat 98% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen! Dit heeft in veel gevallen te maken met onvoldoende defensief en alert rijgedrag. Het NIV richt zich daarom op gedragsverandering door bewustwording. Om dit te bereiken confronteren wij u tijdens deze trainingen onder andere met noodsituaties en laten u daardoor uw eigen beperkingen ervaren. Dit levert een bijdrage aan verantwoord rijgedrag en vergroot uw voertuigbeheersing.

“Leuke dag gehad en een bewustwording wat een paar kilometer verschil kan doen op een glade baan. Ook het verschil kwa banden konden we goed zien omdat we veelal dezelfde bussen hebben. En daar zat met de glade baan erg veel verschil tussen.”

— Danny Hulsman, software engineer bij ITN Assen

De rijvaardigheidstraining verhoogde de bewustwording van de chauffeurs en heeft hen duidelijk doen inzien hoeveel verschil een set goede banden bijvoorbeeld maakt. Naast het nut van een dergelijke training is het natuurlijk ook gewoon een leuke ervaring geweest voor het team van ITN Assen. Met nog vele veilige kilometers voor de boeg staat iedereen van het bedrijf weer voor de klanten klaar wanneer dat nodig is.

Nefkens

Op basis van de inzichten die tijdens de rijvaardigheidstraining opgedaan zijn, is er een afspraak gemaakt met Nefkens voor een nieuwe bandenkeuze. Deze partij die voor ITN Installatietechniek het onderhoud aan het wagenpark verzorgt zal naar verwachting de expertise laten gelden om door middel van de juiste band de veiligheid van personeel en medeweggebruikers te optimaliseren.

Verkeerschool Succes

In overleg met Hendrik Tietema van verkeersschool Succes uit Emmen wordt ITN personeel de mogelijkheid geboden het E-achter-B rijbewijs te halen op kosten van de zaak. Zowel les- als examenkosten worden door ITN voor haar rekening genomen en de eerste kandidaat is inmiddels geslaagd. Door blijvend in haar personeel te investeren worden duurzame relaties tussen werknemers en het bedrijf opgebouwd. Dit vertaalt zich uiteindelijk in betere service voor de klanten van ITN Installatietechniek.

busstalling_emmen

Nieuwe busstalling in Emmen.

De nieuwe busstalling in Emmen is een project van Buursema Bouwbedrijf uit Erm. Het Drentse bouwbedrijf en ITN Installatietechniek uit Assen werken hier samen aan een opdracht van het OV Bureau. De laatse zal de nieuwe busstalling weer gaan verhuren aan vervoerder Qbuzz.

Elektrische bussen

De nieuwe stalling wordt gebouwd als onderdeel van de grootschalige investeringen in het openbaar vervoer op het gebied van elektrisch rijdende bussen. Deze hebben een goed bereikbare plek nodig om snel de accu’s op te kunnen laden en de locatie aan de Tweede Bokslootweg is waar dit gaat gebeuren.

Energieneutraal gebouw

Het kantoorgebouw wordt energieneutraal en krijgt geen gasaansluiting. Met extra zonnepanelen kan een deel van de benodigde energie voor de bedrijfsprocessen worden opgewekt. Het gebouw kenmerkt zich verder door veel licht en creëert daarmee een prettig verblijfsklimaat. Deze opdracht is dus ideaal voor de meest innovatieve installateur in het Noorden: ITN uit Assen.

Op dinsdag 5 maart 2019 heeft gedeputeerde Henk Brink met de Emmense wethouder Van der Weide het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe busstalling aan de Tweede Bokslootweg te Emmen. Op de stalling is plaats voor ruim 60 bussen, met daarbij een overdekte tank- en wasgelegenheid.

Trots

ITN Assen is trots om als partner mee te mogen werken aan dit prachtige Drentse project.

ITN Assen bouwt mee aan nieuw crematorium Yarden Hoogeveen

Eind 2014 werd er door de gemeente Hoogeveen en Yarden een contract ondertekend. De planning die beiden voor ogen hadden was om te starten met bouwen in 2015 en te openen in 2016.

Het is 2016 en de bouw gaat dit jaar dan toch beginnen, waarbij locatie directeur mevrouw Voortman aangeeft dat ze hopen om  in de zomer al rondleidingen te kunnen gaan geven tijdens de Open Bedrijven Dag (OBD).’ Dan zullen we nog niet operationeel zijn, maar kunnen vast al van alles laten zien, aldus mevrouw Voortman’. Het crematorium en uitvaartcentrum krijgen diverse 24-uurs opbaarkamers, een familiekamer en verzorgingsruimte.  Het ontwerp en de inrichting van het crematorium is van architectenbureau Panoptic. ITN Installatietechniek uit Assen verzorgd hierbij de werktuigbouwkundige – en elektrotechnische installaties.

 

crematorium Yarden hoogeveen

Leerprestaties studenten beter door goede luchtkwaliteit

Studenten presteren beter door een goede luchtkwaliteit

Diverse onderzoeken tonen aan dat een goede luchtkwaliteit binnen een gebouw de leerprestaties tot 23% doet verbeteren en het ziekteverzuim tot 25% doet afnemen. 

Wanneer prestaties van het binnenmilieu verbeteren, verbeteren ook de resultaten van de leerlingen. Hangt het dan ook deels af van het schoolgebouw hoe je presteert, op welk niveau je terecht komt en welke baan je uiteindelijk krijgt? Jazeker! Verse lucht met een laag C02-gehalte is goed voor de concentratie van studenten en dit resulteert weer in betere cijfers. Dit alles zou al genoeg reden moeten zijn voor scholen om het binnenklimaat zo optimaal mogelijk te maken.

De gemeente Amsterdam gaat daarom in 2016 bij 330 scholen het binnenklimaat in kaart brengen.
Door wekelijks te monitoren in een schoolgebouw wordt inzicht verkregen in de luchtkwaliteit per schoolgebouw. Wanneer blijkt dat de luchtkwaliteit niet aansluit op de eisen, zal in een volgende fase de ventilatie waar nodig verbeterd worden. Niet alleen de gemeente Amsterdam is hier mee bezig. De overheid heeft in 2015 gesteld dat alle scholen een advies op maat van de GGD hebben gekregen over ventilatie.

Of jouw schoolgebouw over een goed binnenklimaat beschikt kunnen we zo niet stellen. Hier zal allereerst onderzoek naar gedaan moeten worden. Wanneer wij bezig gaan om de luchtkwaliteit te verbeteren gaan wij niet alleen uit van de algemene uitgangspunten en voorschriften. Elk gebouw is anders, vandaar dat wij bij de installatie altijd rekening houden met het gebouw en de wensen van de gebruiker.

Studieresultaten slechter door slecht binnenklimaat Ventilatie scholen functioneert niet

Zie het artikel: Bron: http://www.co2indicator.nl/documentatie/Leerprestaties.pdf
Krantenartikel: AD, jaargang 167, nummer 77

Het sick building syndroom zorgt voor productiviteitsverlies werknemers

Het sick building syndroom zorgt voor productiviteitsverlies werknemers

Het sick building syndroom zijn een aantal gezondheidsklachten die worden veroorzaakt door de slechte kwaliteit van de lucht in het gebouw. Zowel werkgevers als werknemers kunnen zelf al veel doen om de kwaliteit van de lucht in het gebouw te verbeteren.

Het sick building syndroom kan leiden tot een aantal gezondheidsklachten als hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid, gebrek aan concentratie, droge ogen, droge huid en een gevoel van duizeligheid. Een benauwde lucht in een gebouw kan leiden tot aantoonbare productiviteitsverlies en verergert allergieën en astma.

Gebrek aan ventilatie of een vervuild ventilatiesysteem is een van de boosdoeners in gebouwen. Andere oorzaken zijn chemische stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen, vloerbedekking en verf. Wanneer de lucht binnen te droog of juist te vochtig is, kan dit effect hebben op je welzijn. Luchtvochtigheid die niet volstaat bevordert de groei van bacteriën, schimmels en virussen.

Gebouwen die gebruik maken van systemen voor luchtbehandeling hebben doorgaans een slechtere luchtkwaliteit. Dit komt omdat deze systemen vaak niet goed worden geïnstalleerd en/of onderhouden. De meeste klachten over het binnenklimaat blijken voor te komen in moderne, goed geïsoleerde gebouwen waar geen ramen geopend kunnen worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 1/3e van de kantoorgebouwen symptomen van het sick building syndroom voorkomen.

Volgens onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse onderzoekster dr. ir. Philomena Bluyssen van TNO kan een slecht binnenklimaat een bedrijf een productiviteitsverlies opleveren van 3.600 euro per werknemer per jaar. Een goede reden om te investeren in betere luchtkwaliteit, vindt Bluyssen.

Ondanks dat er richtlijnen zijn opgesteld voor een beter binnenklimaat, helpt het enorm wanneer werknemers zelf de luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld een raam open te zetten. Goed en regelmatig ventileren kan de meeste klachten verhelpen.

Of jouw kantoorgebouw ook last heeft van het sick building syndroom is lastig te zeggen. Hiervoor is de inzet van een gespecialiseerd bedrijf nodig. De symptomen die voorkomen zijn namelijk niet altijd te wijten aan het sick building syndroom. Mensen die veel werkstress ervaren, blijken ook dezelfde symptomen te hebben. Daarom zijn zowel een goed binnenklimaat als een goed sociaal klimaat erg belangrijk voor de productiviteit en het welzijn van de werknemer.

ITN-Beter-klimaatv1

De Trans en ITN Assen in bouwteam

ITN Assen gaat na een intensieve selectieprocedure bij De Trans in Nooitgedacht de complete renovatie van zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties verzorgen in bouwteam.

Bij de ontwikkeling van het plan en de bepaling van de locaties is er goed gekeken vanuit het oogpunt van de woongroepen. Cliënten van De Trans krijgen 24 uur per dag begeleiding en zorg, die erop gericht is dat zij mee kunnen doen in de samenleving. In het nieuwe centrum worden dagactiviteiten aangeboden.

De oude en versleten woningen en voorzieningen van De Trans, die op diverse locaties in dit deelgebied staan, worden merendeels gesloopt.

De Trans

 

 

ACV Assen kantine renovatie

ITN Assen werkt mee aan de realisatie van de nieuwe kantine bij ACV Assen. De club die bekend is in Assen en omgeving wil graag een nieuwe kantine en heeft via crowdfunding een actie opgezet om zo geld in te zamelen zodat de kantine gerealiseerd kan worden. Want wie wil nou geen sfeervolle, gezellige voetbalkantine? De realisatie zal plaatsvinden in januari 2016.

Meer informatie over ACV Assen, de nieuwe kantine en hoe jij kan mee helpen en kan doneren? Kijk dan gauw op de volgende link van ACV Assen.

 

Kantine renovatie ACV Assen

 

 

ITN Assen werkzaam bij MFA Assen-Oost

ITN Assen heeft heugelijk nieuws voor Assen en omgeving. De nieuwe multifunctionele accommodatie ( MFA ) in Assen-Oost zijn straks vijf partijen samen gehuisvest. In het gebouw komen twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin.De ambitie is om de organisaties binnen het MFA hun eigen identiteit te laten behouden en tegelijkertijd volop mogelijkheden voor ontmoeting genereren. Eind 2015 moet de accommodatie gereed zijn.
mfa assen oost impressie mfa assen oost luchtfoto

 

 

 

 

ITN Assen werkt aan het nieuwe ‘Atlas Theater’ Emmen.

In de gemeente Emmen wordt het nieuwe ‘Atlas Theater’ gebouwd. ITN Assen werkt in opdracht van Waterleiding Maatschappij Drenthe ( WMD ) momenteel druk aan het centraal ketelhuis. ITN Assen werkt zo aan de realisatie van het nieuwe theater. Het theater krijgt twee zalen waarvan een schouwburgzaal met 800 tot 1000 plaatsen en een vlakkevloerzaal met 300 zitplaatsen of 1000 staanplaatsen. Daarnaast komen er verschillende congresfaciliteiten, meerdere horecavoorzieningen zoals een themarestaurant, een theatercafé en een a la carte restaurant op de eerste verdieping. Ook de kantoren voor het personeel van het dierenpark komen in dit gebouw.

De officiële naam van het theater wordt op 12 september 2015 bekend gemaakt. De oplevering van het gehele gebouw vindt plaats op 1 juni 2016, vanaf eind maart kan het al wel gebruikt worden als entree van de nieuwe dierentuin ´Wildlands.´Het theater opent haar deuren in oktober 2016.

Wereld van Ontmoeting Emmen

 

 

 

 

 

 

 

 

ITN Assen sponsort Yarden & Amref Flying Docters

Op 5, 12, en 26 september 2015 organiseert Yarden een sponsorloop waar alle medewerkers, vrijwilligers, franchisenemers en hun gezinsleden aan mee kunnen doen. De start steeds zal plaatsvinden op een andere Yarden-locatie. Het doel daarbij is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Amref Flying Docters. ITN Assen steunt deze sponsorloop en wenst daarbij alle deelnemers veel succes en plezier tijdens deze loop.

Wanneer en waar?
•zaterdag 5 september: Uitvaartcentrum en Crematorium Reestborgh in Meppel
•zaterdag 12 september: Crematorium Haarlem in Haarlem
•zaterdag 26 september: Crematorium Slingerbos in Ede

Wat doet Amref Flying doctors?
Amref Flying Doctors werkt aan een betere gezondheid van kwetsbare mensen in Afrika. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede. Amref richt zich daarbij op de opleiding van lokale mensen en op de bestrijding van ziektes.

Voor meer informatie over Amref en wat zij doen: http://www.amref.nl
Voor meer informatie over Yarden kijk dan op: https://www.yarden.nl/

 

sponsorloop yarden1

Van Swinderenhuys gereed voor Academisch jaar RUG

In opdracht van de facilitaire afdeling van de RUG is ITN Assen bezig de ´Glazenzaal ´ in het Van Swinderenhuys te voorzien van een nieuwe luchtbehandeling- en regeltechnische installatie. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd tijdens de zomervakantie met als deadline oplevering voor opening van het academisch jaar.

Oude foto Van Swinderenhuys-7dc1-4ff8-aaca-ddf133fc632d

ITN Scoort grote opdracht bij RUG!

ITN gaat in combinatie met BAM Techniek de klimaatinstallatie van de Universiteitsbibliotheek van de RUG in Groningen renoveren.

Mede naar aanleiding van het geslaagde project om de 4e verdieping te voorzien van het Bauer klimaatsysteem (Klik hier voor het artikel) heeft BAM Techniek, met als co-partner ITN Assen, deze opdracht gescoord.

In navolging daarvan zal het gehele pand worden voorzien van het Bauersysteem.

UB Ontwerp schets 2014

 

Zie ook het (voor)ontwerp voor een impressie van de renovatie:

Masterplan renovatie universiteit groningen

Hoe gaat het worden?

 

 

 

 

ITN ASSEN Lanceert nieuwe site!

Na een paar maanden hard werken aan de nieuwe site is dit het eindresultaat…
Met dank aan WebZet voor de goede samenwerking en begeleiding om zo met een prachtige site online te gaan!!![headline][/headline]

webzet_Logo

 

ITN alweer 40 jaar

ITN-logo-40jaarHet is een feit ITN Installatietechniek is alweer 40 jaar jong!!!

Ook na 40 jaar blijven wij als ITN voor onze klanten werken aan 100% tevredenheid.

 

Overal een prettig Klimaat!

Bedrijf uit Assen demonstreert Duits klimaatsysteem

Leeuwarder Courant

Dagblad van het Noorden 4 april 2012

Door Rutger van der Meij
 

Goutum Okee, het is niet de eerste in Nederland. Ergens onder de rivieren zit al een fitnessbedrijf aan de Bauer’, meldt de importeur. Maar die geeft er liever geen ruchtbaarheid aan.
Zonde, vindt Cor Tulp van ITN Installatietechniek in Assen. Waarom zo’n puike vinding niet wereldkundig maken? Dat doet hij deze dinsdag-ochtend dus wel. Hij installeerde het klimaatsysteem van de Duitse firma Bauer in de aula van het crematorium in Goutum. Vandaag mag iedereen daar kijken hoe het werkt.
Tulp kwam twee jaar geleden met het klimaatbedrijf uit München in aanraking. Genoemd naar een meneer, vertelt hij, “die zich in de bergen afvroeg waarom boven de zon scheen terwijl het beneden in het dal regende”.
Had alles te maken met hoge en warme lucht. Het werd de basis voor een nieuw ventilatiesysteem dat in Europa inmiddels in ruim 700 gebouwen is toegepast.
Een ‘normaal’ klimaatsysteem, zegt Tulp, voert met relatief grote snelheid nieuwe lucht aan, waardoor stroming ontstaat. Warme lucht stijgt naar het plafond. “Zo krijg je koude voeten en een warm hoofd. ” Bij ‘Bauer’ wordt de druk in de hele ruimte iets verhoogd tot een constante waarde. Nieuwe lucht komt er langzaam, in steeds kleine hoeveelheden bij. Zo ontstaat ‘chaos’ doordat de ‘luchtmoleculen gaan botsten’ en krijgt de gehele ruimte dezelfde gevoels-temperatuur. Dat roept om bewijs. De installateur drukt op een knopje en een forse witte rookwolk stijgt op naar het hoge plafond van de aula. “Die rook maakt de lucht-stroom zichtbaar. Normaal zou het, net als warme lucht, bovenin blijven hangen. Maar kijk. “Inderdaad, door het Bauer-systeem daalt de wolk en verspreidt zich over de gasten. Na vijf minuten is het ook achterin de zaal flink mistig. “Hiermee creëer je in de eerste plaats meer comfort voor de gebruikers.” Maar ‘een leuk neveneffect’ is dat het verbruik voor gas en elektra met mogelijk tientallen procenten afneemt. “Bij de ramen ontstaat een soort wand van stilstaande lucht, waardoor er geen warmte ontsnapt.” Het Bauer-systeem meet met sensoren continu de temperatuur van de CO2-uitstoot en past de luchttoevoer zo nodig aan. Daar zit een flink ict-pakketje achter, waar de toehoorders best huiverig voor zijn. Want wie begrijpt hoe de benodigde software moet worden geprogrammeerd? “Die kennis hebben wij ook niet, maar kunnen we inkopen. Waarom weten hoe het precies werkt? Als het maar werkt.”

BAOPT